Organisaties in In Oud-Zevenaar - Buurtinitiatief

Ontdek onze 3 organisaties en initiatieven

Buurtpreventie Oud7aar
Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt.Dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. Zo kunnen ze samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden.Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de
Wonen InOudZevenaar
De werkgroep ‘Wonen InOudZevenaar’ is in 2021 ontstaan uit de groep omwonenden van boerderij De Leemkuyl. Zij waren in gesprek met gemeente en provincie over de woningbouwplannen daar. Dit traject ligt tot nu toe stil. Maar de werkgroep Wonen niet! De wens was om zelf een bredere visie te ontwikkelen op wonen en leven in Oud-Zevenaar. Met als doel richting gemeente en provincie de wensen en ideeën van het dorp zélf aan te kunnen geven. En zo een steviger gesprekspartner te zijn. Enkele
Veiligheid, infrastructuur en verkeer
Verbeteren van de veiligheid, infrastructuur en verkeer (mobiliteit)