Help Oud-Zevenaar en Ooy mooier maken

Gevraagd
Meedoen
Helpen
Meedoen
Ontmoeten

Er zijn natuurlijk genoeg projecten te bedenken die Ooy en Oud-Zevenaar mooier maken. Daarom willen Rosa Hippmann, Rick Witjes en Jack Ariës de werkgroep M'Ooy Oud-Zevenaar (MOZ) weer nieuw leven inblazen. Het zou leuk zijn om met enkele Ooyse en Oud-Zevenaarse enthousiastelingen de draad weer op te pakken! Heb je interesse, mail dan naar moz@dorpsraadooij.nl We maken dan graag een afspraak!

Meer informatie over werkgroep MOZ

De werkgroep MOZ is in 1991 opgericht als onderdeel van de Dorpsraad Oud-Zevenaar. Ons doel is het in stand houden van cultuur- natuur- en historisch waardevolle elementen en tradities en het herstellen van waardevolle verloren elementen.

Projecten waar MOZ zich voor heeft ingezet zijn:

  • Het herstel van het kerkepad De Breit;
  • Het poelenproject om de leefomgeving voor amfibieën veilig te stellen;
  • Het herstel van het kerkplein, de gedenktuin, de bankjes, het uitzichtpunt op de dijk aan ‘t Olde Processiepad;
  • Het plan de Karekiet om de broedomgeving voor de Karekiet, maar ook andere vogels, te verbeteren;
  • De aanleg en beschrijving van wandel- en fietsroutes door het landschap van de Liemers;
  • Het oprichten van ooievaarsnesten;
  • De plaatsing van het beeld van Bertus de schaapherder in Oud-Zevenaar;
  • Het verhuizen van de padden van Muldershof naar het St. Annaplein;
  • Het M’Ooy ommetje, een met gedichten opgeluisterde wandelroute.

Wat doen we nu?

We blijven Ooy en Oud-Zevenaar mooier maken. We starten nieuwe projecten die ons bewust maken van onze mooie woonomgeving. Ook zorgen we er voor dat deskundige partijen bovengenoemde projecten onderhouden.

De informatiebordjes van de fiets-, en wandelroute M’Ooy Ommetje zijn in november 2023 weer hersteld en schoongemaakt. Ook zijn de twee granieten tekstplaten van het ‘t Olde Processiepad hersteld en ingeschilderd.

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Jack Aries
-14